Diễn đàn KingPrivate.5Forum.Net

-‘๑’ KingPrivate.5forum.Net -‘๑’

Diễn Đàn Chia Sẻ Thông Tin Giải Trí Hàng Đầu Việt Nam

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


Jin_Jin
avatar
avatar
Danh HiệuJin Jin - Ban Quản Trị Tối Cao - KingOfGame

Jin Jin  - Ban Quản Trị Tối Cao - KingOfGame
Trạng thái : Rất mê gái
Giới tính : Nam Posts : 186
Points : 216297
Thanked : 35
Tham Gia : 06/08/2012
Ngày Sinh : 12/10/1996
Status : I love you!

Demo:Tổng quan:

- viewtopic_body xanh da trời
- thanh level
- khung tài sản
- khung chữ ký
Codes
Code:

//var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';
var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';
//]]>


[table border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%"]  [tr]      [td nowrap="nowrap" valign="middle"]
       
       
        <a href="%7BU_POST_NEW_TOPIC%7D" rel="nofollow">
        [url=http://www.cntt-k3.biz/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
       
       
      [/td]                  [td nowrap="nowrap" valign="bottom" width="100%" align="right"]
       
           
            //              insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
           
       
      [/td]        [/tr][/table]


  {POLL_DISPLAY}


[table
 class=" tborder" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
width="100%"]  [tr align="right"]      [td class="catHead" colspan="2"
height="28"]
       

<table border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">            <tr> 
          <td class="tcat" height="28" width="9%"></td>   
        <td class="tcat" nowrap="nowrap"
align="center">{TOPIC_TITLE}</td>              <td
class="tcat" nowrap="nowrap" width="9%" align="right">
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}

{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</span></div>                     

<table width="150"><tr><td>
    [b]Profile {postrow.displayed.POSTER_NAME}[/b]
         

 

 </div></td></tr></table>


        [img(200px,1px)]http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/vide10.gif[/img]
 

 
 

[url=http://www.cntt-k3.biz/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS%7D][img]http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/post_t10.gif[/img][/url]

     


 

 
 


 [url=http://www.cntt-k3.biz/%7Bpostrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS%7D][/url]
     {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

{postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
             
             
              {postrow.displayed.ICQ_IMG}
              </td>            </tr>        </table>
              [/td]            [/tr]            [tr]              [td colspan="2" class="hr"]
                  [hr]
              [/td]            [/tr]            [tr]              [td colspan="2"][/td][/tr][tr] [td colspan="2"]
 
 
 
 
 
 
<table
 style="width:auto" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0"><tr><td style="padding:
0px">[img]http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/admin_10.gif[/img]</td><td
 style="padding: 0px"
background="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_10.gif"></td><td
 style="padding:
0px">[img]http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_11.gif[/img]</td></tr><tr><td
 style="padding: 0px"
background="http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_12.gif"
valign="top">
[img]http://i71.servimg.com/u/f71/16/01/40/96/admin_13.gif[/img]</td><td
 style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgcolor="#ffffff">

[b][color=GREEN]Tiêu đề:[/color][/b][b][color=RED] {TOPIC_TITLE}[/color][/b]


{postrow.displayed.MESSAGE}

                 
                 


                           
                                {postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}
                               
                                   
                                   
                                       
                                            [img]%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG%7D[/img]

                                           
 
                                         
[url=http://www.cntt-k3.biz/%7Bpostrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT%7D]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}[/url]
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           

                                           
 
                                         
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
 
{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                           
                                       

                                       
                                       
 
                                         
[i]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}[/i]
                                       
                                       

                                       
                                       
 
                                         
[i][b]{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}[/b][/i]
                                       
                                       

 
                                     
({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}
                                   
                                   
                               
                           
                           


</td><td
 style="padding: 0px"
background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_18.gif"></td></tr><tr><td
 style="padding:
0px">[img]http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_19.gif[/img]</td><td
 style="padding: 0px"
background="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_20.gif"></td><td
 style="padding:
0px">[img]http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/admin_21.gif[/img]</td></tr></table>
 
 
 
 
 


         

{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
       
               
                    </div>
     

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td class="postbit_br" bgcolor="#FFFFFF">
[center][b][color=red][b]Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè![/b][/color][/b][/center]
[b]
[center]Bài
 viết về {TOPIC_TITLE}. Click vào link để xem
http://teen9a2.forum-viet.com{TOPIC_URL} Xin lỗi đã Spam , gửi cho bạn
bè tin này dùm mình nha. ( Yên tâm là không có virus đâu )
[/center]
[/b]</td></tr></table>

 [/td][/tr]        [/table]
       
[right]{postrow.displayed.THANK_IMG}
 
      {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
 {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG} 
{postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}[/right]     
</td>  </tr>  </table>

 
 [table
 class="tborder" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
width="100%"]  [tr]      [td class="postdetails
{postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2"
align="center"]{postrow.hidden.MESSAGE}[/td]  [/tr][/table]

 

 
 [table
 class="tborder" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
width="100%"]  [tr align="center"]      [td class="alt1" colspan="2"
height="28"]
        {no_post.L_NO_POST}
      [/td]  [/tr][/table]
 
 
<table
 class=" tborder" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"
width="100%">  <tr align="right">      <td class="catHead"
colspan="2" height="28">
       


<table
 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">           
[tr]              [td width="9%"][/td]              [td nowrap="nowrap"
align="center"][b]{TOPIC_TITLE}[/b]

[/td]              <td
nowrap="nowrap" width="9%"
align="right">[url=http://www.cntt-k3.biz/%7BU_VIEW_OLDER_TOPIC%7D]{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}[/url]
  [/tr]      [tr]      [td class="alt2" colspan="2" valign="top"
align="right"]{S_WATCH_TOPIC}[/td]  [/tr]      [tr]      [td
class="alt2" colspan="2" style="padding:0px" align="center"]
       
[font=tahoma][size=9][color=green]* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm).

* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.

* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.

* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.

*
 Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút
[img]http://i38.servimg.com/u/f38/15/28/92/81/post_t10.gif[/img] để
khích lệ người viết.[/color][/size][/font]
[font=tahoma][size=9][color=red][b]Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.[/b][/color][/size][/font][b]


{QUICK_REPLY_FORM}


      [/b][/td]  [/tr]  [tr]      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
       [table
 id="info_open" style="display:''" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%"]                        <tr>       
[td class="alt2" valign="top" width="25%"]{L_TABS_PERMISSIONS}[/td]   
  [td class="alt1" valign="top" width="75%"]{S_AUTH_LIST}[/td]     
</tr>        <tr>        [td class="tfoot" colspan="2"
height="28"]
           
<table
 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">           
 <tr>                  <td valign="middle"
width="100%"><span
class="nav">[url=http://www.cntt-k3.biz/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}
            </tr>            </table>
        </td>      </tr>          [/table]
      [/td]  [/tr]  <tr>      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
   <table
 id="info_close" style="display:none;" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0" width="100%">                  <tr>       
<td class="tfoot" colspan="2" height="28">
           

[table
 border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"]             
[tr]                  [td valign="middle"
width="100%"][url=http://www.cntt-k3.biz/%7BU_INDEX%7D]{L_INDEX}[/url]{NAV_SEP}
           
            [url=http://www.cntt-k3.biz/%7BU_POST_REPLY_TOPIC%7D][img]%7BREPLY_IMG%7D[/img][/url]
           
       
 
    [/td]            <td nowrap="nowrap" align="right"><span
class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT}      [td
align="center"]
        {moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}
      [/td]      [td width="250" align="center"]
       
      [/td]        [/tr][/table]


 

[table
 class="noprint" border="0" cellpadding="0" cellspacing="2" width="100%"
 align="center"]  [tr]      [td colspan="2" nowrap="nowrap"
valign="top"]
{S_TOPIC_ADMIN}

       
           
           
            {L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD}
       
      [/td]  [/tr][/table]//$(resize_images({
 'selector' : '.postbody', 'max_width' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' :
{switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
if(document.location.protocol=='http:'){
 var
 Tynt=Tynt||[];Tynt.push('b-YHwq12Wr3784adbi-bnq');Tynt.i={"ap":"Nguồn
gốc bài viết : ","as":"http://teen9a2.forum-viet.com/"};
 (function(){var
 
s=document.createElement('script');s.async="async";s.type="text/javascript";s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';var
 
h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();
}Hướng dẫn:

- ACP> Display> Templates> QLTT> Viewtopic_body
- Copy và thay toàn bộ codes vào
- Bấm Save và ấn dấu + xanh


Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblog.com
  • © FMvi - Design by baivong